PDA

View Full Version : Dùng "Do" hay "Make"? Phân biệt "Do" và "Make"


hangphan
06-28-2010, 07:26 PM
Bạn thường băn khoăn về sự khác biệt trong cách dùng của 2 từ "Do" và "Make" ? Hi vọng bài viết này sẽ bổ ích cho bạn :)

Trong một số trường hợp, không dễ để xác định được nên chọn từ nào cho phù hợp: DO hay MAKE ?

Giữa 2 từ này có một số điểm khác biệt cơ bản như sảu

DO có thể là một trợ động từ (vd trong câu Do you like coffee?) hoặc là một động từ chính của câu ( I did my homework yesterday . Khi là một trợ độg từ, nó khôg mag ý nghĩa gì cả , mà chỉ có tính chất đảmbảo yêu cầu về cấu trúc ngữ pháp . Còn khi đóng vai trò là một động từ chính của câu, DO thường mang một nét nghĩa tổng quát, chung chug. Mời bạn cùg xem xét một số ví dụ sau:

Do for general activity
Khi ta nói về một hành động chung chung, mà không cụ thế , có thể dùng Do:

I want to do something.
What are you doing this evening?
What can we do?
Do it now!

Do for work
Dùg Do khi nói về công việc, nghề nghiệp:

What do you do? (= What is your job?)
Who does your shopping?
I don't want to do any work today.
I hate doing the washing up.
Have you done your homework?

Trong một số trườg hợp khác,ta dùg Do để thay thé cho một độg từ xác địh khác (tất nhiên ý nghĩa của câu phải đc xđịnh rõ trog một tình huống nào đó):

do the lawn (cut/mow? sow? the lawn)
do my room (tidy? paint? my room)
do the car (wash? paint? repair? the car)


Make không thể đóg vai trò của một trợ độg từ như Do, mà chỉ có thể là độg từ chính mà thôi(I made a cake yesterday)
Make cũng chỉ một hành động có tính chung chung, nhưng nhấn mạnh vào tính sáng tạo và vào sản phẩm tạo đc thành :
I'll make a cake for Anthony's birthday.
This car was made in France.
Did you make this table yourself?

Rất gần gũi với chúng ta là các nhãn hiệu hàng hoá với câu Made in Japan, Made in The USA, Made in VN,...:p

Cùng làm phép so sánh nhỏ giữa Make và Do

Do the shopping. (Chúng ta không thể tạo ra một sản phẩm nào, ta chỉ đơn thuần thực hiện 1 hành động.)
Make a cake. (Ta đã tạo ra một cái bánh :D.)

I must make Anthony's cake. I'll do it now. ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc vui,
Hangphan

hangphan
06-28-2010, 07:28 PM
Sau đây là một số khẩu ngữ dùng Do và Make :

do good
do harm
do well
do badly
do a favour
do business

make an attempt
make a bed
make a change/changes
make a complaint
make a decision
make a demand
make an effort
make an exception
make an excuse
make a loss
make love
make a mistake
make money
make a noise
make an offer
make peace
make a phone call
make a profit
make a suggestion
make war

Có vẻ như là Make đag áp đao?:rolleyes::D

hangphan
06-28-2010, 07:31 PM
Thử kiểm tra xem cách bạn sử dụng Do và Make đã đúng đc bao nhiêu phần nhé :p

1 What do you do/make for a living?

2 Have you done/made your homework already?

3 My husband does/makes the grocery shopping.

4 Amber did/made badly on her geography exam.

5 The children made/did a mess in the kitchen.

6 We are having guests tonight, so please make/do your bed.

7 I only made/did one mistake in my English test.

8 I have to ask you to do/make me a favour.

9 Have you and your friend made/done a decision yet?

10 Please excuse me while I make/do a phonecall.