PDA

View Full Version : cách chia loại từ


hue
07-20-2009, 04:35 PM
Các bạn thân mến! ngày trước khi còn thi tự luận, làm bài kiểu chia loại từ thật khốn khổ phải không? giờ đây thi trắc nghiệm thì tương đối dễ hơn ,vì người ta cho sẵn các chọn lựa.Tuy nhiên các bạn cũng phải nắm vững chổ cần điền là loại từ gì thì mới lựa chọn được đáp án chính xác.Mình xin giới thiệu một số từ loại cơ bản như sau :
DANH TỪ
- nếu phía trước có các dấu hiệu sau thì thường phải có danh từ :
THE ,A,AN,SỞ HỮU ,giới từ ....
nhưng cần nhớ là phía sau phải chưa có danh từ ,còn nếu có danh từ rồi thì thường là tính từ (đây là lổi thường găp của các bạn )
ex: the ______ of ...
nhìn phía trước là the,nên phải có danh từ ,nhưng đừng vội chọn danh từ ,mà phải nhìn phía sau xem có danh từ chưa ,ta thấy phía sau là OF vậy chưa có danh từ nên ta chọn danh từ để điền vào chổ trống
ex :
A _____ house in the city.....
ta thấy phía trước có A là dấu hiệu có danh từ ,nhín phía sau thấy có house là danh từ rồi nên không chọn danh từ nữa mà phải chọn tính từ
-TÍNH TỪ
Tính từ thường có công thức cố định ,cho nên ta có thể dễ dàng kiểm tra để loại nó ra ,nếu không thỏa mản 3 công thức sau thì ta không dùng tính từ
-phía sau có danh từ
EX: A beautiful house
-phía trước có to be hoặc linking verb (như look ,feel,seem,turn,get,taste,sound,smell,remain ....)
He looked sad
-các cấu trúc như :
.....find + O + ADJ to inf
I find it difficult to do it
MAKE + O +ADJ (make có nghĩa là LÀM CHO )
THIS MAKES ME SAD ( điều này làm tôi buồn )
TRẠNG TỪ
thông thường sau khi loại các loại từ khác thì còn lại là trạng từ ,vì vị trí của nó không cố định ở chổ nào cả ,nhưng có một công thức hay bị làm sai là :
be + adv + adj
vì khi thấy trước có be nếu vội vàng không nhìn phía sau xem có tính từ chưa thì dễ đưa đến quyết định chọn tính từ
Khi không thuộc loại từ các bạn cũng có thể dựa vào cấu tạo từ để đoán ra một chữ là loại từ gì
thông thường một chữ có LY ở cuối là trạng từ ,tuy nhiên các bạn cần biết có một số chữ có LY nhưng là tính từ ,đó là các chừ sau :
LOVELY,FRIENDLY,LONELY...